Bemutatkozás

Óvodánk egy olyan nevelési intézmény, amely két működési területen található. Nyolc csoporttal és 203 fő engedélyezett gyermeklétszámmal működünk.

Alapelveink, nevelési filozófiánk azonos. Hirdetjük a családias, meleg, derűs, szeretetteljes óvodai légkör fontosságát, a gyermeki jogok tiszteletben tartását. A gyermek egyéni fejlődési üteméhez szabott türelmes fejlesztést igyekszünk megvalósítani. A természet szeretetére való nevelés, az egészséges életmód (kiemelten a mozgás) hangsúlyt kap mindennapjainkban.

Programunk a gyermek legalapvetőbb tevékenységére, a játékra épít.

Arany János Óvoda: "Szép szóval, meleg szívvel, tisztességgel"

A székhely intézmény 1973-ban nyitotta meg kapuit. Hat csoportban, 23 dolgozóval nevel 158 gyermeket.

Jellegzetesen lakótelepi óvoda, ligetszerű, kellemes környezetben, forgalmas utaktól távol található. Az épület belső terei esztétikusak, célszerűek, gondoskodásról árulkodnak. Nevelési gyakorlatára a gyermekközpontúság, az óvoda nyitottsága, az óvónők módszertani szabadsága a jellemző. Az óvoda hangulata vidám, kiegyensúlyozott.

A gyermekek életében a játék a legfontosabb tevékenység, erre megfelelő időkereteket, helyet, eszközt és élményt biztosítanak.

A természet szeretetére nevelés, a komplex látásmód, az egészséges életmód, a mozgás kiemelten kezelt területek. A fejlesztés mindig a gyermek fejlődési üteméhez igazodva, játékosan történik.

Óvodapedagógiánk jellemzői:

Szeretetteljes, családias, esztétikailag is igényes, biztonságot adó vidám, óvodai élet biztosítása.

Alapvető emberi értékek közvetítése

A gyermeket önmagához képest fejlesztjük, apró lépésekben, türelmesen, építve természetes kíváncsiságára.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek legalapvetőbb és legfejlesztőbb tevékenysége a                                                                           J Á T É K.