Tisztelt látogató!

Szeretettel köszöntjük
az Arany János Óvoda honlapján


BEMUTATKOZÁS

A Tatabányai Arany János Óvoda 1973-ban nyitotta meg kapuit, Dózsakert központjában, forgalmas utaktól távol, a Dózsa György Iskola, és az orvosi rendelő szomszédságában. Az óvoda épülete közel 50 éves, ezért már nagyon időszerűvé vált a teljes felújítása. 2020 júniusában kezdődött el az építkezés, aminek köszönhetően a lehetőségeink igencsak kibővültek. Új, nagyméretű tornateremmel, só szobával, fejlesztőszobával és fejlesztő eszközökkel is gazdagodtunk. Az épület belső terei is megszépültek. A gyerekeket tetőtől talpig megújult környezetben fogadhatjuk.

A játszó udvaron homokozó, műfüves pálya, többféle hinta, mászóka, kerékpárút, szánkózó domb biztosítja a gyerekek mozgásigényének kielégítését.

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a biztonságos, szeretetteljes légkör. A jó hangulatot, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést, gyermekeink kiegyensúlyozott életét rugalmas napirenddel biztosítjuk. Azon dolgozunk, hogy gyermekeink számára természetessé váljék az egészséges életvitel és életmód szokásainak megalapozása. Óvodai életünkben a környezet megismerése, a természet szeretete, védelme, a környezettudatos magatartás kialakulása, a sokrétű tapasztalatszerzés fontos szerepet játszik, komplex egységet alkotva más nevelési területekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, ezért az óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze. A játékba integrált tanulást, változatos tevékenységekkel a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve komplex módon biztosítjuk.

Jelenleg hat vegyes csoportban 148 kisgyermeket nevelünk. Minden csoportunkban két szakképzett óvodapedagógus, és egy szintén szakképzett dajka foglakozik a gyermekekkel. Munkánkat szükség esetén gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus is segíti.

A család és az óvoda együttműködését közös programokkal támogatjuk. Szeptemberben Mihály napi vásárba, novemberben Márton napi felvonulásra invitáljuk a szülőket, de a májusi csoportkirándulásokon és évzáró ünnepségeken kívül gyermeknapi rendezvényünkön is együtt örülünk és tevékenykedünk, játszunk kis óvodásainkkal.

Helyi nevelési programunkat ajánljuk azoknak a szülőknek, akik számára fontos, hogy gyermekeik derűs, szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó környezetben nevelkedjenek, akik nevelési elveinket, programunk célját elfogadva nevelő partnereinkké válnak.

Szép szóval, meleg szívvel, tisztességgel