Tisztelt látogató!

Szeretettel köszöntjük
az Arany János Óvoda honlapján


Álláshirdetés:  Arany János Óvoda - Tatabánya

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Arany János Óvoda - Tatabánya
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Vadász utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leskóné Sári Judit nyújt, a 3065793566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Arany János Óvoda - Tatabánya címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Vadász utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

• Elektronikus úton Leskóné Sári Judit részére a aranyjovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

• Személyesen: Leskóné Sári Judit, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Vadász utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• aranyovi.com - 2022. július 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=igci1ef3e9

BEMUTATKOZÁS

A Tatabányai Arany János Óvoda 1973-ban nyitotta meg kapuit, Dózsakert központjában, forgalmas utaktól távol, a Dózsa György Iskola, és az orvosi rendelő szomszédságában. Az óvoda épülete közel 50 éves, ezért már nagyon időszerűvé vált a teljes felújítása. 2020 júniusában kezdődött el az építkezés, ami lassan a befejezéséhez közeledik. Ennek köszönhetően a lehetőségeink igencsak kibővültek. Új, nagyméretű tornateremmel, só szobával, fejlesztőszobával és egy belső udvarral is gazdagodunk. Az épület belső terei is megszépültek. A gyerekeket tetőtől talpig megújult környezetben fogadhatjuk.

A játszó udvaron homokozó, műfüves pálya többféle hinta, mászóka, kerékpárút, szánkózó domb, biztosítja a gyerekek mozgásigényének kielégítését.

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a biztonságos, szeretetteljes légkör. A jó hangulatot, a nyugodt tempójú ismeretszerzést, képességfejlesztést, gyermekeink kiegyensúlyozott életét rugalmas napirenddel biztosítjuk. Azon dolgozunk, hogy gyermekeink számára természetessé váljék az egészséges életvitel és életmód szokásainak megalapozása. Óvodai életünkben a környezet megismerése, a természet szeretete, védelme, a környezettudatos magatartás kialakulása, a sokrétű tapasztalatszerzés fontos szerepet játszik, komplex egységet alkotva más nevelési területekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, ezért az óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze. A játékba integrált tanulást, változatos tevékenységekkel a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve komplex módon biztosítjuk

Jelenleg hat vegyes csoportban 153 kisgyermeket nevelünk. Minden csoportunkban két szakképzett óvodapedagógus, és egy szintén szakképzett dajka foglakozik a gyermekekkel. Munkánkat szükség esetén gyógypedagógus, logopédus, óvodapszichológus is segíti.

A család és az óvoda együttműködését közös programokkal támogatjuk. Szeptemberben Mihály napi vásárba, novemberben Márton napi felvonulásra, decemberben karácsonyi ünnepségre, januárban egészségnapra, februárban farsangi bálba, tavasszal a gyermeknapra, közös kirándulásokra invitáljuk a szülőket.

Helyi nevelési programunkat ajánljuk azoknak a szülőknek, akik számára fontos, hogy gyermekeik derűs, szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó környezetben nevelkedjenek, akik nevelési elveinket, programunk célját elfogadva nevelő partnereinkké válnak

Szép szóval, meleg szívvel, tisztességgel